MENU

Wontons
Wontons
Gyoza
Gyoza
egg rolls
egg rolls
Crispychickenlemon
Crispychickenlemon
CrispyPeanut
CrispyPeanut
Crispysriracha
Crispysriracha
panangcurry
panangcurry
pad seew
pad seew
garlic noodles
garlic noodles
drunkennoodles
drunkennoodles
padthai
padthai
buddhasfeast
buddhasfeast
coke
coke
diet coke
diet coke
sprite
sprite
squirt
squirt
zero_can
zero_can
cactus
cactus
nestle pure life
nestle pure life
$2.50 extra
$2.50 extra
$2.50 extra
$2.50 extra
dragonsblood
dragonsblood